top of page

Equine assited coaching is een methodiek waarbij paarden geen aanvullende rol hebben maar de hoofdrol. Deze methodiek is stevig verankerd in de wetenschappelijk bewezen werkzame (psycho)therapieen waaronder; Gestalt, oplossingsgerichte-, cognitieve gedrags- en ervaringsgerichte psychotherapie. 

Equine Assisted Coaching

Drie paarden
Ontwerp zonder titel (7) - Bewerkt.png

Methodiek

Ervaringsgericht

Equine Assited Coaching is een methodiek waarbij paarden ingezet worden om jou de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard hierbij kan geven. Als coach faciliteer ik  door steeds af te stemmen en de leerervaring aan te bieden die je in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. 

Oplossingsgericht

Na bewustwording van onderliggende oorzaken richten we ons op het hier en nu en hoe je kunt omgaan met hetgeen wat bewust geworden is. Hierbij gaan we uit van de innerlijke kracht in jouwzelf, want jij hebt de (bewust of onbewust) oplossing in je! 

 

Werkwijze

Ontwerp zonder titel (7) - Bewerkt.png

 

Om tot deze ervaring te kunnen komen faciliteer ik als eerste een heel veilige omgeving met paarden die zichzelf (autonoom), vriendelijk en vooral heel goed verzorgd zijn. Dit stelt hun in staat om samen te werken met jou.

In de sessie ga je samenwerken met het paard. Dit kan een activiteit zijn, maar dit hoeft niet. Soms schuilt er juist veel kracht in het 'niets doen' en gewoon zijn. 

 

In de reflectiemomenten help ik je om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan toe onbewust waren.

 

Vervolgens kun je gaan experimenteren met  nieuw gedrag - in contact met het paard - en opnieuw ervaren wat ander gedrag met hem of haar doet, maar tegelijk ervaring wat de uitwerking ervan met de ander (het paard) doet.

 

Ervaren in plaats van te blijven 'praten over'; 

"Geen woorden, maar paarden!"
Image by Victor Grabarczyk
WENDY 14 WEB.jpg

Doordat ik geloof en vertrouw op jouw innerlijk weten werk ik vooral faciliterend en non-directief. Dit wil zeggen dat ik jouw proces volg vanuit het 'niet weten' en gaan we samen met de paarden op onderzoek uit. Door het toevoegen van verschillende technieken zoals intuitief coachen, lichaamsgerichte aanpak, systemisch werk en voice dialoque kan ik afstemmen op dat wat nodig is om je te laten ervaren dat wat nodig is. 

Hierbij werk ik vanuit een open grondhouding waarbij ik uitga van onze gelijkheid en zonder oordeel (net als de paarden). Ik werk met datgeen wat gezien wordt, niet met wat ik 'denk' dat het zou kunnen zijn (vanuit eigen referentiekader). 

De rol van de coach

Ontwerp zonder titel (7) - Bewerkt.png
"I don't know, let's find out!" 
bottom of page