top of page

Waarom paarden? 

"When the student is ready,the teacher wil appear"

Waarom werk ik dan toch met paarden?

En omdat DAAROM geen antwoord is zal ik uitleg geven waarom ik werk met deze fantastische collega's. Ben je na het lezen nog niet overtuigd? Kom dan gerust de bijzonderheid ontdekken, je bent welkom! 

Dierenarts aait een paard

In de omgang met paarden komen op een natuurlijk manier allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen aan de orde; non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. 

Een paard is een kuddedier waarbij veiligheid binnen de groep met meest belangrijk is met als gevolg dat alle onduidelijke/ incongruente signalen als onveilig worden ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levensbelang. Dit maakt ze zeer gevoelig voor hoe kuddegenoten zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of mens is (tijdens een sessie vorm je met het paard een 'mini-kudde'. Een kuddegenoot die A zegt en B doet is onvoorspelbaar, dus niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd een directe reactie vertonen (elk op hun eigen manier). Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet (meer) congruent zijn en bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedbackgever! Het moment dat er bij een coachee bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar weer op reageren. De coachee kan zo niet alleen ervaren hoe verandering van eigen gedrag voor hem of haar zelf is, maar ook wat het bij anderen teweeg brengt. 

Disfunctionele patronen ontstaan vaak als gevolg van een (ervaren) bedreiging van en ter bescherming van de kwetsbaarheid. Paarden zijn als prooi- en vluchtdier voortdurend bezig met veiligheid en de interactie met een paard biedt dan ook vaak herkenning en vele metaforen. 

Een paard is door deze focus op veiligheid een expert in het lezen van lichaamstaal, steeds alert en uitermate gevoelig voor de lichaamssignalen en het gedrag voortkomend uit de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest van zowel coachee als coach. Ze helpen daarom mee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu. 

Paarden zijn vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeel loos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving, waarin men zich gemakkelijk openstelt voor zelfonderzoek. 

De leefomgeving van het paard situeert de sessie letterlijk buiten de box. Dit, in combinatie met de (soms uitdagende) activiteiten die de coach aanbiedt, vraagt een coachee uit zijn comfortzone te treden. Dat nodigt uit om out of the box te denken en op een nieuwe, frisse manier naar de zaken te kijken. 

WENDY 1 WEB.jpg
Deze tekst is afkomstig van de keulseweg, het opleidingsinstituut waar ik de coachopleidingen volbracht heb. neem gerust eens een kijkje op hun website voor nog meer artikelen of als je interesse hebt in het mooiste vak van de wereld
bottom of page